Թափուր պաշտոններ

Պաշտոնի անվանում «Նոր Նորք» մասնաճյուղի վարկային մասնագետ
Պահանջներ
 • Հաճախորդների ներգրավման, վարկերի տրամադրման ու սպասարկման,
  խնդրահարույց վարկերի հետ աշխատանքային հմտություններ,
 • Ֆինանսական վերլուծություններ կատարելու հմտություններ,
 • Վարկային գործունեությունը կարգավորող օրենսդրության
  իմացություն,
 • Համակարգչային ընդհանուր գիտելիքներ
 • Բանկերի կամ վարկային կազմակերպությունների վարկավորման
  բնագավառում աշխատանքային փորձի առկայությունը կդիտվի որպես
  առավելություն:
Աշխատանքային պարտականություններ
 • Վարկավորմանը վերաբերող աշխատանքների իրականացում, ներառյալ
  հաճախորդների ընտրություն, վարկային հայտերի
  ուսումնասիրություն, վարկային գործարքի պատշաճ
  փաստաթղթավորում և ձևակերպում, վարկի ընթացիկ սպասարկում,
 • Վարկային կազմակերպության վարկատեսակների առաջխաղացման
  ապահովում, նոր հաճախորդների ներգրավում,
 • աշխատանքներ խնդրահարույց վարկերի հետ,
 • Տեղային վարկային շուկայի մշտադիտարկում, ուսումնասիրություն,
  դրա հիման վրա առաջարկությունների ներկայացում,
 • վարկային գործառույթներին վերաբերող առաջարկությունների,
  վերլուծությունների ու ուսսումնասիրությունների ներկայացում,
  հաշվետվությունների, տեղեկանքների կազմում և ներկայացում.
Կապ Հետաքրքրված անձինք ռեզյումեները կարող են ուղարկել հետևյալ
հասցեին` info@bless.am:Ուղարկվող հաղորդագրության վերնագրում անհրաժեշտ է նշել
«Նոր Նորք մասնաճյուղի վարկային մասնագետ»:
Այլ Հարցազրույցի կհրավիրվեն փաստաթղթային փուլում ընտրված
հավակնորդները:
Վերջնաժամկետ 27.02.2020թ

 

Պաշտոնի անվանում «Նոր Նորք» մասնաճյուղի գանձապահ
Պահանջներ
 • Դրամարկղային գործառնությունների բնագավառում աշխատանքային փորձ,
 • ՀԾ-բանկ ծրագրի դրամարկային գործառնություններին, հաճախորդներին ու վարկերին վերաբերող ենթահամակարգերի խորացված իմացություն,
 • Դրամարկղային գործառնությունները կանոնակարգող օրենսդրության իմացություն,
 • Համակարգչային ընդհանուր գիտելիքներ,
 • Հաշվապահա-հաշվետվական բնագավառում հմտությունների առկայությունը կդիտվի որպես առավելություն:
Աշխատանքային պարտականություններ
 • Կանխիկ դրամի և այլ արժույթների մուտքի և ելքի գործառնությունների իրականացում,
 • Դրամական միջոցների հաշվում, ինկասացիոն ծառայությանը և/կամ բանկերի հաշիվներին մուտքագրում.
 • Գրավ և/կամ ի պահ վերցված արժեքների հետ Ընկերության ներքին իրավական ակտերով նախատեսված գործառույթների իրականացում.
 • Գործառնական օրվա ավարտին մուտքի/ելքի փաստաթղթերի հիման վրա դրամարկղային գործառնությունների օրվա գործերի կազմում և պահպանում.
 • գործող օրենսդրությամբ և Ընկերության ներքին իրավական ակտերով նախատեսված գրանցամատյանների, գրքերի, հաշվետվությունների, այլ փաստաթղթերի կազմում և վարում.
 • ՀԾ-բանկ ծրագրի դրամարկղային գործառնություններին, հաճախորդներին ու վարկերին վերաբերող ենթահամակարգերով գործառնությունների իրականացում
Կապ Հետաքրքրված անձինք ռեզյումեները կարող են ուղարկել հետևյալ
հասցեին` info@bless.am: Ուղարկվող հաղորդագրության վերնագրում անհրաժեշտ է նշել`
«Նոր Նորք» մասնաճյուղի գանձապահ:
Այլ Հարցազրույցի կհրավիրվեն փաստաթղթային փուլում ընտրված
հավակնորդները:
Վերջնաժամկետ 27.02.2020թ
Թարմացված է` 10.01.2020 14:28