Թափուր պաշտոններ

Մարտունի քաղաքում մասնաճյուղի բացման կապակցությամբ հայտարարվում է մրցույթ, հետյալ պաշտոնների համալրման համար.

Պաշտոնի անվանում

Վարկային մասնագետ

Պահանջներ

 • հաճախորդների ներգրավման, վարկերի տրամադրման ու սպասարկման, խնդրահարույց վարկերի հետ աշխատանքային հմտություններ,
 • ֆինանսական վերլուծություններ կատարելու հմտություններ,
 • վարկային գործունեությունը կարգավորող օրենսդրության իմացություն,
 •  համակարգչային ընդհանուր գիտելիքներ

Աշխատանքային պարտականություններ

 • վարկավորմանը վերաբերող աշխատանքների իրականացում, ներառյալ հաճախորդների ընտրություն, վարկային հայտերի ուսումնասիրություն, վարկային գործարքի պատշաճ
  փաստաթղթավորում և ձևակերպում, վարկի ընթացիկ սպասարկում,
 • վարկային կազմակերպության վարկատեսակների առաջխաղացման ապահովում, նոր հաճախորդների ներգրավում,
 • աշխատանքներ խնդրահարույց վարկերի հետ,
 • տեղային վարկային շուկայի մշտադիտարկում, ուսումնասիրություն, դրա հիման վրա առաջարկությունների ներկայացում,
 • վարկային գործառույթներին վերաբերող առաջարկությունների, վերլուծությունների ու ուսսումնասիրությունների ներկայացում, հաշվետվությունների, տեղեկանքների կազմում և ներկայացում

Պաշտոնի անվանում

Հաշվապահ-գանձապահ

Պահանջներ

 • հաշվապահական հաշվառման բնագավառում գիտելիքներ,
 • դրամարկղային գործառնությունների բնագավառում աշխատանքային հմտություններ,
 • հաճախորդների ներգրավման հմտություններ,
 • համակարգչային ընդհանուր գիտելիքներ

Աշխատանքային պարտականություններ

 • մասնաճյուղի հաշվարկա-դրամարկղային գործոռույթների իրականացում,
 • հաճախորդների վարկերի տրամադրումների, մարումների, ապահովման միջոցների հաշվապահական ձևակերպումներ,
 • մասնաճյուղի անկանխիկ փոխանցումների իրականացում,
 • կանխիկ դրամական միջոցների և այլ արժեքների հետ աշխատանք

Պաշտոնի անվանում

Ոսկերիչ-մասնագետ

Պահանջներ

 • ոսկու գնահատման բնագավառում մասնագիտական աշխատանքային փորձ,
 • հաճախորդներ ներգրավելու, հաճախորդների հետ շփվելու ունակություններ,
 • համակարգչային ընդհանուր գիտելիքներ

Աշխատանքային պարտականություններ

 • գրավադրման ներկայացված ոսկյա իրերի գնահատում` ոսկյա իրերի իսկության ստուգում, հարգորոշում, իրերի ընդհանուր և մաքուր (միայն ոսկու պարունակությունը) քաշի որոշում,
 • գրավադրվող ոսկյա իրերի հաշվառում և փաթեթավորում,
 • ոսկյա իրերի գնահատման աշխատանքների արդյունքով համապատասխան տվյալների կազմում և համակարգչային ծրագիր մուտքագրում,
 • բռնագանձված ոսկա իրերի իրացման հետ կապված աշխատանքներին մասնակցություն, ոսկու շուկայական արժեքի վերաբերյալ տեղեկատվություն հավաքագրում և ներկայացում:

Կապ

Հետաքրքրված անձինք ռեզյումեները կարող են ուղարկել հետևյալ հասցեին` info@bless.am:

Այլ

Հարցազրույցի կհրավիրվեն փաստաթղթային փուլում ընտրված հավակնորդները:

Վերջնաժամկետ

28.02.2022թ


Արարատ քաղաքում մասնաճյուղի բացման կապակցությամբ հայտարարվում է մրցույթ, հետևյալ պաշտոնների համալրման համար.

Պաշտոնի անվանում Վարկային մասնագետ

Պահանջներ

 • հաճախորդների ներգրավման, վարկերի տրամադրման ու
  սպասարկման, խնդրահարույց վարկերի հետ աշխատանքային
  հմտություններ,
 • ֆինանսական վերլուծություններ կատարելու հմտություններ,
 • վարկային գործունեությունը կարգավորող օրենսդրության
  իմացություն,
 • համակարգչային ընդհանուր գիտելիքներ

Աշխատանքային պարտականություններ

 • վարկավորմանը վերաբերող աշխատանքների իրականացում,
  ներառյալ հաճախորդների ընտրություն, վարկային հայտերի
  ուսումնասիրություն, վարկային գործարքի պատշաճ
  փաստաթղթավորում և ձևակերպում, վարկի ընթացիկ սպասարկում,
 • վարկային կազմակերպության վարկատեսակների առաջխաղացման
  ապահովում, նոր հաճախորդների ներգրավում,
 • աշխատանքներ խնդրահարույց վարկերի հետ,
 • տեղային վարկային շուկայի մշտադիտարկում,
  ուսումնասիրություն, դրա հիման վրա առաջարկությունների
  ներկայացում,
 • վարկային գործառույթներին վերաբերող առաջարկությունների,
  վերլուծությունների ու ուսսումնասիրությունների
  ներկայացում, հաշվետվությունների, տեղեկանքների կազմում և
  ներկայացում

Պաշտոնի անվանում

Հաշվապահ-գանձապահ

Պահանջներ

 • հաշվապահական հաշվառման բնագավառում գիտելիքներ,
 • դրամարկղային գործառնությունների բնագավառում
  աշխատանքային հմտություններ,
 • հաճախորդների ներգրավման հմտություններ,
 • համակարգչային ընդհանուր գիտելիքներ

Աշխատանքային պարտականություններ

 • մասնաճյուղի հաշվարկա-դրամարկղային գործոռույթների
  իրականացում,
 • հաճախորդների վարկերի տրամադրումների, մարումների,
  ապահովման միջոցների հաշվապահական ձևակերպումներ,
 • մասնաճյուղի անկանխիկ փոխանցումների իրականացում,
 • կանխիկ դրամական միջոցների և այլ արժեքների հետ աշխատանք

Պաշտոնի անվանում

Ոսկերիչ-մասնագետ

Պահանջներ

 • ոսկու գնահատման բնագավառում մասնագիտական աշխատանքային
  փորձ,
 • հաճախորդներ ներգրավելու, հաճախորդների հետ շփվելու
  ունակություններ,
 • համակարգչային ընդհանուր գիտելիքներ

Աշխատանքային պարտականություններ

 • գրավադրման ներկայացված ոսկյա իրերի գնահատում` ոսկյա
  իրերի իսկության ստուգում, հարգորոշում, իրերի ընդհանուր
  և մաքուր (միայն ոսկու պարունակությունը) քաշի որոշում,
 • գրավադրվող ոսկյա իրերի հաշվառում և փաթեթավորում,
 • ոսկյա իրերի գնահատման աշխատանքների արդյունքով
  համապատասխան տվյալների կազմում և համակարգչային ծրագիր
  մուտքագրում,
 • բռնագանձված ոսկա իրերի իրացման հետ կապված
  աշխատանքներին մասնակցություն, ոսկու շուկայական արժեքի
  վերաբերյալ տեղեկատվություն հավաքագրում և ներկայացում:

Կապ

Հետաքրքրված անձինք ռեզյումեները կարող են ուղարկել
հետևյալ հասցեին` info@bless.am:

Այլ

Բանկերի կամ վարկային կազմակերպությունների վարկավորման
բնագավառում աշխատանքային փորձի առկայությունը կդիտվի
որպես առավելություն:

Հարցազրույցի կհրավիրվեն փաստաթղթային փուլում ընտրված
հավակնորդները:

Վերջնաժամկետ

01.04.2022թ

Թարմացված է` 25.02.2022 16:12