Նշանակալից մասնակիցներ

Ընկերության նշանակալից մասնակիցներն են`

Մասնակցի անունը / անվանումը

Մասնակցին պատկանող բաժնեմասերի քանակը

Մեկ բաժնեմասի անվանական
արժեքը

/ՀՀ դրամ/

Բաժնեմասի ընդհանուր գումարը

/ՀՀ դրամ/

ՀՀ քաղաքացի Հակոբ Աշոտի Հակոբյան

50 (50%)

17.000.000

850.000.000

ՀՀ քաղաքացի Արսեն Սեյրանի Միքայելյան

50 (50%)

17.000.000

850.000.000

Ընդամենը

100 (100%)

1.700.000.000

Թարմացված է` 15.12.2017 11:18