gototopgototop

ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն

ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն

ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն

ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն

ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն

ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն

ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն

ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն

ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն

ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն

ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն

ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն

ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն

Հայտարարություններ

«ԲԼԵՍՍ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՏԱՐԵԿԱՆ ԺՈՂՈՎԻ ՀՐԱՎԻՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

«ԲԼԵՍՍ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ մասնակիցների հերթական տարեկան ընդհանուր ժողովը կկայանա 2016թ-ի հունիսի 25-ին, «ԲԼԵՍՍ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ գլխամասային գրասենյակում (հասցե` քաղաք Երևան, Տպագրիչների 9 թիվ 70):

Ժամանած մասնակիցների գրանցում` ժամը 10:00-10:15: «ԲԼԵՍՍ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ Վարչություն

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ԲԼԵՍՍ» ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը հայտարարում է իր 2015, 2016, 2017թթ-րի գործունեության-ֆինանսական հաշվետվությունների արտաքին հաշվեքննության (աուդիտի) իրականացման ՄՐՑՈՒՅԹ

Ընթերցել...

Վերջին Թարմացում Չորեքշաբթի, 13 Հունվար 2016 06:28 Վերջին Թարմացում Ուրբաթ, 16 Մարտ 2018 22:27

«ԲԼԵՍՍ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՏԱՐԵԿԱՆ ԺՈՂՈՎԻ ՀՐԱՎԻՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

«ԲԼԵՍՍ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ մասնակիցների հերթական տարեկան ընդհանուր ժողովը կկայանա 2015թ-ի հունիսի 20-ին, «ԲԼԵՍՍ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ գլխամասային գրասենյակում (հասցե` քաղաք Երևան, Տպագրիչների 9 թիվ 70): Ժամանած մասնակիցների գրանցում` ժամը 9:20-9:30:


«ԲԼԵՍՍ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ Վարչություն

«ԲԼԵՍՍ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՏԱՐԵԿԱՆ ԺՈՂՈՎԻ ՀՐԱՎԻՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

«ԲԼԵՍՍ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ մասնակիցների հերթական տարեկան ընդհանուր ժողովը կկայանա 2014թ-ի հունիսի 14-ին, ՙԲԼԵՍՍ՚ ՈՒՎԿ ՍՊԸ գլխամասային գրասենյակում (հասցե` քաղաք Երևան, Տպագրիչների 9 թիվ 70): Ժամանած մասնակիցների գրանցում` ժամը 9:20-9:30 :


«ԲԼԵՍՍ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ Վարչություն

Վերջին Թարմացում Երեքշաբթի, 10 Հունիս 2014 03:54 Վերջին Թարմացում Ուրբաթ, 16 Մարտ 2018 22:27

«ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է «ԲԼԵՍՍ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ մրցութային հանձնաժողովի որոշմամբ «28» դեկտեմբերի «2013թ-ի թիվ 1 արձանագրություն»

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ԲԼԵՍՍ» ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը հայտարարում է իր 2013 - 2014թթ-ի գործունեության - ֆինանսական հաշվետվությունների արտաքին հաշվեքննության (աուդիտի) իրականացման

ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ՄՐՑՈՒՅԹ

Արտաքին հաշվեքննությունը պետք է իրականացվի Հաշվապահական Հաշվառման Միջազգային Ստանդարտներով, Հայաստանի Հանրապետության Աուդիտ Ստանդարտներով:

 

Վերջին Թարմացում Կիրակի, 26 Հունվար 2014 23:11 Վերջին Թարմացում Ուրբաթ, 16 Մարտ 2018 22:27 Ընթերցել...

«ԲԼԵՍՍ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ մասնակիցների հերթական տարեկան ժողովի հրավիրման մասին

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

«ԲԼԵՍՍ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ մասնակիցների հերթական տարեկան
ընդհանուր ժողովի հրավիրման մասին


«ԲԼԵՍՍ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ մասնակիցների հերթական տարեկան ընդհանուր ժողովը կկայանա 2013թ-ի հունիսի 8-ին, ՙԲԼԵՍՍ՚ ՈՒՎԿ ՍՊԸ գլխամասային գրասենյակում (հասցե` քաղաք Երևան, Տպագրիչների 9 թիվ 70): Ժամանած մասնակիցների գրանցում` ժամը 920-930 :«ԲԼԵՍՍ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ Վարչություն
Վերջին Թարմացում Երեքշաբթի, 21 Հունվար 2014 21:18 Վերջին Թարմացում Ուրբաթ, 16 Մարտ 2018 22:27

«ԲԼԵՍՍ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ 2012թ-ի տարեկան արտաքին աուդիտի անցկացման նպատակով հայտարարվող մրցույթի վերաբերյալ.

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

«ԲԼԵՍՍ» ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը հայտարարում է իր 2012թ-ի գործունեության և ֆինանսական հաշվետվությունների արտաքին հաշվեքննության (աուդիտի) իրականացման

Վերջին Թարմացում Երկուշաբաթի, 22 Ապրիլ 2013 23:13 Վերջին Թարմացում Ուրբաթ, 16 Մարտ 2018 22:27 Ընթերցել...