gototopgototop

ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն

ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն

ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն

ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն

ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն

ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն

ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն

ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն

ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն

ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն

ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն

ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն

ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն

«ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է «ԲԼԵՍՍ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ մրցութային հանձնաժողովի որոշմամբ «28» դեկտեմբերի «2013թ-ի թիվ 1 արձանագրություն»

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ԲԼԵՍՍ» ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը հայտարարում է իր 2013 - 2014թթ-ի գործունեության - ֆինանսական հաշվետվությունների արտաքին հաշվեքննության (աուդիտի) իրականացման

ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ՄՐՑՈՒՅԹ

Արտաքին հաշվեքննությունը պետք է իրականացվի Հաշվապահական Հաշվառման Միջազգային Ստանդարտներով, Հայաստանի Հանրապետության Աուդիտ Ստանդարտներով:

 


 

Մրցույթին կարող են մասնակցել այն Աուդիտորական կազմակերպությունները, որոնք ունեն գործող լիցենզիա - տվյալ բնագավառում աշխատանքային փորձ:

Հաշվեքննություն իրականացնողը պետք է հաշվի առնի հետևյալ հանգամանքները - պահանջները.

  • պետք է ներկայացնի հաշվեքննություն 2013թ ամբողջ տարվա գործունեության հաշվետվություն, ինչպես նաև հետագայում` առաջիկա 2014թ-ի համար. 
  • հաշվետվությունը պետք է ներկայացվի հայերեն - անգլերեն լեզուներով.
  • բացի ստանդարտ - ընդունված հաշվեքննության արդյունքների ներկայացումից, Պասվիրատուն հաշվեքննություն իրականացնողից ակնկալում է առաջարկությունների ներկայացում` կապված` «ԲԼԵՍՍ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ գործունեության տարբեր ասպեկտների (օպերատիվ կառավարում, ֆինանսական կառավարում, ներքին վերահսկողություն, փոխատվական քաղաքականություն - և այլն) հետ:
  • 2013թ-ի գործունեության վերաբերյալ հաշվետվության (ներառյալ` Ղեկավարությանն ուղղված նամակը - առաջարկությունները) ներկայացման վերջնաժամկետն է` 2014թ. ապրիլի 25-ը:
  • ակնլավում է, որ հաշվեքննություն իրականացնող կազմակերպությունը կընտրվի - նրա հետ պայմանագիր կկնքվի ոչ ուշ, քան 2014թ-ի պետրվարի 21-ը:

Հաշվեքննություն իրականացնելու հետաքրքրվածության նամակները - հետաքրքրություն ցուցաբերող կազմակերպության մասին տեղեկությունները (կազմակերպության համառոտ պատմություն - աշխատանքային փորձ, ներգրավվող աշխատակազմի մասին համառոտ տեղեկություն - բյուջե) պետք է ներկայացվեն «ԲԼԵՍՍ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ գրասենյակ մինչ - 2014թ-ի փետրվարի 10-ը:

 

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք դիմել`

«ԲԼԵՍՍ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ գրասենյակ

ք. Երևան, Տպագրիչների 9 թիվ 70

հեռ. 54 79 49, 52 69 43

Էլ-փոստ` Այս էլ.փոստի հասցեն պահպանված է spam bots-երից, պետք է JavaScript-ին հնարավորություն տալ դիտելու համար

Գլխավոր տնօրեն` Հայկ Ստեփանյան

Գլխավոր հաշվապահ` Լիլիթ Նաջարյան

Վերջին Թարմացում Չորեքշաբթի, 18 Ապրիլ 2018 09:46