gototopgototop

ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն

ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն

ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն

ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն

ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն

ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն

ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն

ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն

ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն

ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն

ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն

ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն

ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն

«ԲԼԵՍՍ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ 2012թ-ի տարեկան արտաքին աուդիտի անցկացման նպատակով հայտարարվող մրցույթի վերաբերյալ.

«ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է»
«ԲԼԵՍՍ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ մրցութային
հանձնաժողովի          որոշմամբ
«28»«դեկտեմբերի»2012թ-ի թիվ 1
արձանագրություն

 

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

«ԲԼԵՍՍ» ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը հայտարարում է իր 2012թ-ի գործունեության և ֆինանսական հաշվետվությունների արտաքին հաշվեքննության (աուդիտի) իրականացման

ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ՄՐՑՈՒՅԹ

Արտաքին հաշվեքննությունը պետք է իրականացվի Հաշվապահական Հաշվառման Միջազգային Ստանդարտներով, Հայաստանի Հանրապետության Աուդիտի Ստանդարտներով:

Մրցույթին կարող են մասնակցել այն Աուդիտորական կազմակերպությունները, որոնք ունեն գործող լիցենզիա և տվյալ բնագավառում աշխատանքային փորձ: Հաշվեքննություն իրականացնողը պետք է հաշվի առնի հետևյալ հանգամանքները և պահանջները.

գ պետք է ներկայացվի հաշվեքննություն 2012թ. ամբողջ տարվա գործունեության հաշվետվություն.

գ հաշվետվությունը պետք է ներկայացվի հայերեն և անգլերեն լեզուներով

գ բացի ստանդարտ և ընդունված հաշվեքննության արդյունքների ներկայացումից, Պատվիրատուն հաշվեքննություն իրականացնողից ակնկալում է առաջարկությունների ներկայացում` կապված «ԲԼԵՍՍ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ գործունեության տարբեր ասպեկտների (օպերատիվ կառավարում, ֆինանսական կառավարում, ներքին վերահսկողություն, փոխատվական քաղաքականություն և այլն) հետ:

գ հաշվետվության (ներառյալ` Ղեկավարությանն ուղղված նամակը և առաջարկությունները) ներկայացման վերջնաժամկետն է` 2013թ. մարտի 15-ը:

գ ակնկալվում է, որ հաշվեքննություն իրականացնող կազմակերպությունը կընտրվի և նրա հետ պայմանագիր կկնքվի ոչ ուշ, քան 2013թ .փետրվարի 18 -ը:

Հաշվեքննություն իրականացնելու հետաքրքրվածության նամակները և հետաքրքրություն ցուցաբերող կազմակերպության մասին տեղեկությունները (կազմակերպության համառոտ պատմություն և աշխատանքային փորձ, ներգրավվող աշխատակազմի մասին համառոտ տեղեկատվություն և բյուջե) պետք է ներկայացվեն «ԲԼԵՍՍ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ գրասենյակ մինչև 2013թ. փետրվարի 7-ը:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք դիմել`

«ԲԼԵՍՍ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ գրասենյակ

ք.Երևան, Տպագրիչների 9 թիվ 70

հեռ. 54 79 49, 52 69 43

Էլ-փոստ` Այս էլ.փոստի հասցեն պահպանված է spam bots-երից, պետք է JavaScript-ին հնարավորություն տալ դիտելու համար

Գլխավոր տնօրեն` Հայկ Ստեփանյան

Գլխավոր հաշվապահ` Լիլիթ Նաջարյան

Վերջին Թարմացում Չորեքշաբթի, 18 Ապրիլ 2018 09:46