gototopgototop

ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն

ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն

ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն

ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն

ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն

ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն

ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն

ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն

ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն

ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն

ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն

ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն

ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն ԲԼԵՍՍ - Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն

ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐ ԵՎ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԳԾԵՐ

  • Ընկերությունը պայմանագրային հիմունքներով երաշխիքներ է տրամադրում իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռներեցներին` որպես նրանց կողմից բենեֆիցիարների հանդեպ ստանձնած (ստանձնվելիք) պարտավորությունների կատարման ապահովման միջոցներ:
  • Ընկերությունը տրամադրում է տարատեսակ մրցույթների մասնակցության, կանխավճարների և պայմանագրային աշխատանքների կատարման, հետավարտական և այլ տեսակի երաշխիքներ:
  • Ընկերությունը հաճախորդների հայտերի հիման վրա տրամադրում (բացում) է նաև վարկային գծեր` տարբեր պատվիրատուների/գնորդների/ կողմից հայտարարվող մրցույթներում որակավորման չափանիշներին համապատասխանելու նպատակով:
  • Որպես տրամադրվող երաշխիքի ապահովման միջոցներ Ընկերությունը կարող է գրավ ընդունել անշարժ և շարժական գույք, շրջանառության մեջ գտնվող ապրանքներ և ապահովման այլ միջոցներ:
  • Տրամադրված երաշխիքների դիմաց սահմանվում է կոմիսիոն վարձատրություն` տրամադրված երաշխիքի գումարի որոշակի տոկոսի չափով:
  • Տրամադրվող երաշխիքի դիմաց կոմիսիոն վարձատրության չափն ու վճարման եղանակը, երաշխիքի գործողության ժամկետը, ապահովման միջոցներն ու այլ պայմանները սահմանվում են Ընկերության Խորհրդի որոշմամբ (Տես`Սակագները):
Վերջին Թարմացում Ուրբաթ, 16 Մարտ 2018 22:24