Ի՞նչ է վարկային պատմությունը

Վարկային պատմությունը դա Ձեր ֆինանսական պարտավորությունների կատարման վերաբերյալ տեղեկությունների ամբողջությունն է, որը հավաքվում, կուտակվում և պարբերաբար նորացվում է ինչպես Ձեզ վարկ տրամադրված առանձին վարկատուների, այնպես էլ Կենտրոնական բանկի Վարկային ռեգիստրի և ԱՔՌԱ վարկային բյուրոյի կողմից:

Թարմացված է` 26.11.2018 09:55