Ղեկավարներ

Ընկերության կառավարման բարձրագույն մարմինը նրա մասնակիցների ընդհանուր ժողովն է:

Ընկերության գործունեության ընդհանուր ղեկավարումն իրականացվում է Ընկերության Խորհրդի կողմից:
Ընկերության Խորհուրդը բաղկացած է Խորհրդի նախագահից և Խորհրդի երկու անդամներից:

Խորհրդի նախագահ Արսեն Միքայելյան (կենսագրական տվյալներ)
Խորհրդի անդամ Հակոբ Հակոբյան (կենսագրական տվյալներ)
Խորհրդի անդամ Համլետ Սիմոնյան (կենսագրական տվյալներ)

 

Ընկերության ընթացիկ գործունեությունը ղեկավարվում է Ընկերության Վարչության և գլխավոր տնօրենի կողմից:
Ընկերության Վարչությունը բաղկացած է Վարչության նախագահից և Վարչության երկու անդամներից:
Ընկերության գլխավոր տնօրենը ի պաշտոնե հանդիսանում է Ընկերության Վարչության նախագահ:

Վարչության նախագահ Հայկ Ստեփանյան (կենսագրական տվյալներ)
Վարչության անդամ Լիլիթ Նաջարյան (կենսագրական տվյալներ)
Վարչության անդամ Հայկ Սարգսյան (կենսագրական տվյալներ)
Թարմացված է` 11.12.2023 14:13