Սպառողի իրավունքներ

Հարգելի հաճախորդ,

Ընկերության կողմից ծառայությունների մատուցման հետ առնչվող ցանկացած տարաձայնություն բացառելու, հաճախորդի իրավունքները պատշաճ ձևով պաշտպանելու նպատակով, ինչպես նաև «Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենքի պահանջների համաձայն, Ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում «ԲԼԵՍՍ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ հաճախորդների բողոք-պահանջների քննության գործընթացը կարգավորող կարգ-ը, ինչպես նաև`

Հաճախորդները Ընկերության նկատմամբ ծագած բողոք-պահանջների վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են դիմել Ընկերությանը` (010) 22 52 52 հեռախոսահամարով, կամ այցելել Ընկերության գրասենյակներ, իսկ գրավոր բողոք պահանջները կարող են ուղղել Ընկերությանը փոստով, էլեկտրոնային փոստով` info@bless.am հասցեով կամ առձեռն հանձնել Ընկերության գրասենյակներ:

Թարմացված է` 08.01.2024 13:04