ԱԿՑԻԱ, ԶԵՂՉԵՐ

Հարգելի հաճախորդներ,

08.03.2024-07.04.2024թթ. ընթացքում «ԲԼԵՍՍ» Ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունում  կգործի ԱԿՑԻԱ՝ ոսկու գրավով վարկերի և հիփոթեքային  / գույքի ձեռք բերում/ վարկերի համար:

 

«ՈՍԿԻ-ՊԱՐԶ» վարկատեսակը (ոսկու գնահատված արժեքի 100%) կտրամադրվի հետևյալ պայմաններով՝

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք – 12,4%

Տրամադրման և սպասարկման, այլ վճարներ – 0 դրամ

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք – 12,9%

Վարկի գումար/գրավի գրավադրման առավելագույն հարաբերակցություն – 100%

Ժամկետ – 12 ամիս

Մարման եղանակը – ամսական տոկոսագումարներ, վարկի մայր գումարը ժամկետի վերջում


8,8% ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔՈՎ
ԿՏՐԱՄԱԴՐՎԻ  ՎԱՐԿԸ  ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ  8
-ՐԴ  ԿԻՆ  ՆՈՐ ՀԱՃԱԽՈՐԴԻՆ 

 

«ՈՍԿԻ-ՊԱՐԶ ՊԼՅՈՒՍ» վարկատեսակը (ոսկու գնահատված արժեքի 110-130%) կտրամադրվի հետևյալ պայմաններով՝

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք – 13,9%

Տրամադրման և սպասարկման, այլ վճարներ – 0 դրամ

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք – 14,82%

 

«ՈՍԿԻ-ԱԳՐՈ» վարկատեսակը (գյուղատնտեսական, ոսկու գնահատված արժեքի մինչև 105%) կտրամադրվի հետևյալ պայմաններով՝

Վարկի արժույթ – ԱՄՆ դոլար

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք – 9,0%

Տրամադրման և սպասարկման, այլ վճարներ – 0 դրամ

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք – 9,9%

 

«ՀԻՓՈԹԵՔ-ԳՆՈՒՄ» վարկատեսակը կտրամադրվի հետևյալ պայմաններով՝

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք – 12,2%

Տրամադրման և սպասարկման, այլ վճարներ – 0 դրամ

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք – 12,9%

Մենք կվերաֆինանսավորենք/կտեղափոխենք/ Ձեր սպառողական (անշարժ գույքի գրավով ապահովված), հիփոթեքային, ձեռնարկատիրական (բիզնես) վարկերը՝ հատուկ անհատական պայմաններով

 

Սիրով  սպասում ենք Ձեզ մեր բոլոր մասնաճյուղերում:

Թարմացված է` 15.03.2024 11:00