Գործարկվել է ակցիա. Ընկերության «Ոսկի-պարզ» և «Ոսկի-պարզպլյուս» վարկատեսակները կտրամադրվեն էականորեն նվազեցված` 15,31-17,49% փաստացի տոկոսադրույքներով: