Ի՞նչ է տեղի ունենում, երբ չեք մարում վարկը

Ամենատարբեր պատճառներով հնարավոր է, որ դուք չկարողանաք մարել ձեր վարկը, տոկոսավճարները կամ դրանց մի մասը:

Եթե անվճարունակությունը կրում է ժամանակավոր և կարճատև բնույթ, ապա հնարավոր է վարկատուն հետաձգի վճարումները:

Այլ պարագայում վարկի մարումը կատարվում է երաշխավորության կամ գրավի իրացման միջոցով: Այն դեպքում երբ գրավի իրացումից հնարավոր չէ բավարար գումար ստանալ (օրինակ գրավի արժեքը շուկայում էական նվազել է), ապա դուք պատասխանատու եք դառնում նաև ձեր անձնական գույքով:

Բացի ֆինանսական հետևանքներից, վարկի չմարման դեպքում դուք հաշվառվելու եք վարկային ռեգիստրում` որպես ոչ պարտաճանաչ վարկառու: Դա կարող է խոչընդոտել ձեզ ապագայում կրկին վարկ ստանալու ժամանակ:

Թարմացված է` 14.12.2018 14:16