Հայտարարություն վարկային պարտավորությունների հերթական վճարումների մասին

1.10.2020

Հայտարարություն վարկային պարտավորությունների հերթական վճարումների մասին


Հարգելի Հաճախորդներ,
Ռազմական դրությունով պայմանավորված, մեր Ընկերության զորակոչված կամ կամավորագրված հաճախորդների վարկերի ամսական մարումները սեպտեմբերի 27-ից հետո չկատարելու դեպքում, տարածքային զինկոմիսարիատների կողմից տրված տեղեկանքի հիման վրա ուշացում ՉԵՆ համարվի և ՉԵՆ արտացոլվի վարկային ռեգիստրում, տույժեր և տուգանքներ տվյալ ժամանակահատվածի համար ՉԵՆ ԿԻՐԱՌՎԻ։