Հայտարարվում է մրցույթ` Հաշվապահական հաշվառման և հաշվետվությունների բաժնի գլխավոր մասնագետի թափուր պաշտոնի համար: