Վարկերի վերաֆինանսավորում

Հարգելի հաճախորդ,

Մենք կվերաֆինանսավորենք բանկում (այլ վարկային կազմակերպությունում) սպասարկվող Ձեր վարկը` ստորև ներկայացվող պայմաններով.

ՈՍԿՈՒ ԳՐԱՎՈՎ ՎԱՐԿԵՐ
Դրույքաչափ Դիսկոնտային (նախապես) վճարմամբ վարկերի համար Յուրաքանչյուր ամիս միայն տոկոսագումար կամ վարկի ու տոկոսի ամենամսյա (անուիտետային) վճարմամբ վարկերի համար
Տարեկան անվանական տոկոսադրույք* 15,2% — 1.000.000 ՀՀ դրամ գումարից ավել վարկերի համար

16,2% — 500.001–1.000.000 ՀՀ դրամ գումարով վարկերի համար

17,2% — 200.001 – 500.000 ՀՀ դրամ գումարով վարկերի համար

18,2% — մինչև 200.000 ՀՀ դրամ գումարով վարկերի համար

16,2% — 1.000.000 ՀՀ դրամ գումարից ավել վարկերի համար

17,2% — 500.001–1.000.000 ՀՀ դրամ գումարով վարկերի համար

18,2% — 200.001 – 500.000 ՀՀ դրամ գումարով վարկերի համար

19,2% — մինչև 200.000 ՀՀ դրամ գումարով վարկերի համար

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 16,2 – 23,7%

*ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` Եթե Ձեր գործող վարկը տրամադրված է վերը նշված տոկոսադրույքներից ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մենք կվերաֆինանսավորենք (կտեղափոխենք)  Ձեր վարկը  գործող վարկի (ՀՀ դրամով) տոկոսադրույքից 1%-ով ցածր տոկոսադրույքով:

 

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԳՐԱՎՈՎ ՎԱՐԿԵՐ /եկամուտների փաստաթղթավորմամբ/
Տարեկան անվանական տոկոսադրույք* 14% — 12.000.001 — 20.000.000 ՀՀ դրամ գումարով վարկերի համար

15% — 8.000.001 — 12.000.000 ՀՀ դրամ գումարով վարկերի համար

16% — 4.000.001 – 8.000.000 ՀՀ դրամ գումարով վարկերի համար

17% — 800.000 – 4.000.000 ՀՀ դրամ գումարից ավել վարկերի համար

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 15,4-19,2%

*ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` Եթե Ձեր գործող վարկը տրամադրված է վերը նշված տոկոսադրույքներից ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մենք կվերաֆինանսավորենք (կտեղափոխենք)  Ձեր վարկը  գործող վարկի (ՀՀ դրամով) տոկոսադրույքից 1%-ով ցածր տոկոսադրույքով:

 

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԳՐԱՎՈՎ ՎԱՐԿԵՐ /առանց եկամուտների փաստաթղթավորման/
Տարեկան անվանական տոկոսադրույք* 17% — 4.000.001 — 10.000.000 ՀՀ դրամ գումարով վարկերի համար

18% — 600.000 — 4.000.000 ՀՀ դրամ գումարով վարկերի համար

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 19,7%-21,9%

*ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` Եթե Ձեր գործող վարկը տրամադրված է վերը նշված տոկոսադրույքներից ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մենք կվերաֆինանսավորենք (կտեղափոխենք)  Ձեր վարկը  գործող վարկի (ՀՀ դրամով) տոկոսադրույքից 1%-ով ցածր տոկոսադրույքով:

 

ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ՎԱՐԿԵՐ /անշարժ գույքի ձեռք բերման, կառուցման համար/
Տարեկան անվանական տոկոսադրույք /ՀՀ դրամով վարկերի համար/
10% — 12.000.001 — 25.000.000 ՀՀ դրամ գումարով վարկերի համար

11% — 8.000.001 — 12.000.000 ՀՀ դրամ գումարով վարկերի համար

12% — 1.500.000 – 8.000.000 ՀՀ դրամ գումարով վարկերի համար

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 10,8%-13,7%

ԱՄՆ դոլարով տրվող վարկերի տարեկան անվանական տոկոսադրույքը կարող է սահմանվել մինչև 3 տոկոսային կետով ցածր

 

ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ՎԱՐԿԵՐ /անշարժ գույքի վերանորոգման, բարելավման համար/
Տարեկան անվանական տոկոսադրույք /ՀՀ դրամով վարկերի համար/
12% — 12.000.001 — 20.000.000 ՀՀ դրամ գումարով վարկերի համար

13% — 8.000.001 — 12.000.000 ՀՀ դրամ գումարով վարկերի համար

14% — 800.000 – 8.000.000 ՀՀ դրամ գումարով վարկերի համար

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 12,9%-15,7%

ԱՄՆ դոլարով տրվող վարկերի տարեկան անվանական տոկոսադրույքը կարող է սահմանվել մինչև 2 տոկոսային կետով ցածր

 

ԲԻԶՆԵՍ ՎԱՐԿԵՐ /գրավով ապահովված/
Տարեկան տոկոսադրույք* 12% — 15.000.001 -50.000.000 ՀՀ դրամ գումարով վարկերի համար

13% — 12.000.001 -15.000.000 ՀՀ դրամ գումարով վարկերի համար

14% — 8.000.001 — 12.000.000 ՀՀ դրամ գումարով վարկերի համար

15% — 5.000.001 – 8.000.000 ՀՀ դրամ գումարից ավել վարկերի համար

ԱՄՆ դոլարով տրվող վարկերի տարեկան անվանական տոկոսադրույքը կարող է սահմանվել մինչև 3 տոկոսային կետով ցածր

*ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` Եթե Ձեր գործող վարկը տրամադրված է վերը նշված տոկոսադրույքներից ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մենք կվերաֆինանսավորենք (կտեղափոխենք)  Ձեր վարկը  գործող վարկի (ՀՀ դրամով) տոկոսադրույքից 1%-ով ցածր տոկոսադրույքով:

Թարմացված է` 07.06.2021 11:55