01.10.2018թ-ից ուժի մեջ են մտել «ԲԼԵՍՍ» ՈՒՎԿ կողմից առաջարկվող ոսկու գրավով ապահովված վարկատեսակների նոր` ավելի մատչելի, պայմանները: