26.03.2018թ-ից ուժի մեջ են մտել «ԲԼԵՍՍ» ՈՒՎԿ կողմից առաջարկվող վարկատեսակների նոր` ավելի մատչելի, պայմանները: